Dodany: 2012-10-16 12:21:30
images/310px-Chat_bubbles.svg.png49f6f.png Rozwój rachunkowości i technik archiwizacyjnych znacząco wpłynął na sam rozwój bankowości, a co za tym idzie na kształtowanie się systemu bankowego. Dawniej banki nie miały skomplikowanej rachunkowości komputerowej, a system księgowania wpłat opierał się na prostych formach tabelarycznych i katalogowaniu ich.

Dodany: 2012-10-16 12:14:44
images/574px-DIN_4844-2_Gebrauchsanweisung_beachten_D-M018.svg.png3fde4.png Banki od wieków zajmują się prowadzeniem rachunków swoich klientów. Dzięki temu oprócz własnego kapitału, mają również kapitał powierzony im przez swoich klientów.

Dodany: 2012-10-16 12:08:51
images/600px-Ambox_rewrite.svg.png2241c.png Banki to specjalistyczne instytucje do których podstawowych zadań należy gotówkowy oraz bezgotówkowy obrót pieniędzmi. W przypadku form gotówkowych chodzi oczywiście o rzeczywiste pieniądze wpłacane przez klientów banku w kasach.

Dodany: 2012-10-16 12:05:28
images/450px-Blue_question_mark.svg.png48775.png Banki to instytucje finansowe, których działalność opiera się głównie na obrocie pieniędzmi, akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi. Większość banków ma swój kapitał zakładowy, jednak potrzebuje klientów, aby go powiększyć i aby stać się dobrze prosperującą instytucją finansową.

Dodany: 2012-10-16 12:02:50
images/600px-Icon-Teacher-at-class.jpgc391c.jpg Banki to instytucje, których zadaniem jest dotąd udzielanie pożyczek, kredytów i obrót pieniędzmi swoich klientów. Ich działalność opiera się głównie na zaufaniu, jakim darzą banki ich klienci.