Dodany: 2012-10-16 12:44:15
images/600px-Ambox_PR.svg.png3842f.png Prawo bankowe jest regulowane przez ustawę z 29 sierpnia 1997 roku. Określa ona między innymi zasady tworzenia i organizację banków, podejmowania i prowadzenia działalności przez banki, zasady zarządzania rachunkami bankowymi, rozliczenia pieniężnymi czy chociażby zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań.

Dodany: 2012-10-16 12:42:44
images/Books_Trimmed.pngd95a4.png Funkcjonowanie i działanie banków w Polsce opiera się na prawie bankowym. To właśnie ono reguluje wszelkie czynności bankowe, powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego, czyli audytu, czy banków centralnych.

Dodany: 2012-10-16 12:39:40
images/256px-Googletalk.svg.pnge91e3.png Banki to instytucje, którym powierzamy nasze oszczędności, wypołaty, renty i emerytury. Dzięki temu mogą one nimi obracać i powiększają swój kapitał, jednocześnie zapewniając zysk, nam, klientom.

Dodany: 2012-10-16 12:33:23
images/674px-Information_magnifier_icon.png20b45.png Powolny, lecz systematyczny rozwój bankowości został zapoczątkowany na Dzikim Zachodzie. To właśnie wtedy, gdy gorączka złota sięgała zenitu, banki musiały wymyślić dobry i niezawodny sposób, aby chronić depozyty swoich klientów.

Dodany: 2012-10-16 12:28:42
images/674px-Information_magnifier_icon.pngd082f.png Nowoczesne technologie i rozwój rachunkowości oraz księgowości nie pozostawał bez oddźwięku w innych dziedzinach życia. Szczególnie bankowość przez lata dużo czerpała z różnorodnych systemów archiwizujących i katalogujących, które początkowo wykorzystywane były tylko w rachunkowości właśnie.