Dodany: 2010-12-10 10:33:34

Na czym polega prowadzenie ewidencji środków trwałychBiuro rachunkowe olsztyn zajmuje się rachunkowością, rozliczeniami i księgowością. Biuro rachunkowe częstochowa rozliczy nas z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości oraz dokona niezbędnych rozliczeń transz kredytu mieszkaniowego z bankiem.

 

Dobre biuro rachunkowe bydgoszcz powinno umieć poprowadzić rachunkowość nie tylko osób fizycznych, ale również podmiotów gospodarczych. Jednym z zadań biura rachunkowego jest prowadzenie ewidencji środków trwałych. Na czym polega prowadzenie ewidencji środków trwałych? Jest ona prowadzona częściowo komputerowo, a częściowo ręcznie w księgach inwentarzowych.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mają nie tylko podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, ale także rozliczający się na zasadach ryczałtu. Ewidencja środkó trwałych prowadzona jest w formie tabeli. Zawiera liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.Nick: