Dodany: 2010-12-10 10:01:40

Czym jest dokumentacja księgowa Biuro rachunkowe bydgoszcz, które zajmuje się prowadzeniem rachunkowości danego podmiotu gospodarczego oraz ewidencjonowaniem wszelkich zdarzeń gospodarczych wpływających za zmianę jego stanu majątkowego, zajmuje się również księgowością.

 

Każda operacja gospodarcza podlega zapisowi na podstawie odpowiednio sporządzonego dowodu. Opisujący daną sytuację gospodarczą dowód musi być sporządzony w formie pisemnej. Wszystkie dowody księgowe są zbierane i zapisywane w dokumentacji księgowej. Taką dokumentację również prowadzi biuro rachunkowe częstochowa. Dowód księgowy sporządza się w języku polskim.

 

Jego treść powinna być pełna i zrozumiała. Również biuro rachunkowe olsztyn zajmuje się merytorycznym i formalno-rachunkowym sprawdzaniem dowodów księgowych. Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych. Błędy w takich dokumentach poprawia się przez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub liczby i wpisanie informacji prawidłowych. Przy czym poprawka tekstu lub liczb powinna być zaopatrzona w podpis osoby upoważnionej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest dokumentacja księgowa
Nick: