Dodany: 2010-12-10 09:50:11

Biuro rachunkowe bydgoszcz zajmuje się prowadzeniem rachunkowości dla różnorodnych podmiotów. Mogą to być duże koncerny, małe i średnia przedsiębiorstwa, czy takie instytucje finansowe jak banki.

 

W przypadku banków sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ biuro rachunkowe częstochowa musi postępować ściśle według wytycznych dotyczących rachunkowości bankowej. Nadrzędne zasady rachunkowość bankowej (m.in. podmiotowości, kontynuacji, periodyzacji, ostrożnej wyceny, ciągłości) są określone w obowiązującej ustawie o rachunkowości ustawie  Prawo bankowe oraz na rozporządzeniach wydanych przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W działalności, prowadzonej przez biuro rachunkowe olsztyn najważniejszy jest przedmiot i podmiot rachunkowości.

 

Przedmiotem rachunkowości nazywamy  określone zjawiska i procesy gospodarcze, które są związane z ruchem środków i występują w danych jednostkach gospodarczych. Natomiast podmiotem rachunkowości są wszystkie jednostki gospodarcze prowadzące rachunkowość bez względu na to jakie procesy gospodarcze w nich występują. Podmiotem gospodarczym może więc być firma lub bank. Natomiast przedmiotem będzie sprzedaż lub kupno..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Przedmiot i podmiot rachunkowości
Nick: