Dodany: 2013-10-21 13:06:58

 

Zakładanie spółek komandytowychBardzo popularne już od czasów średniowiecznych są na rynku spółki komandytowe. Kiedyś były one jeszcze bardziej popularne niż dziś, jednak nadal nie straciły na swojej wartości. Prowadzeniem rachunkowości takich spółek zajmuje się oczywiście biuro rachunkowe Częstochowa. Na czym jednak polega samo zakładanie takiej spółki?

 

Spółkę komandytową zakładają co najmniej dwie osoby. Jedną z nich jest komplementariusz, zaś drugą komandytariusz. Polega to na tym, że spółka osobowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Komplementariusz jest osobą, która odpowiada przed wobec wierzycieli w sposób nieograniczony. Komandytariusz zaś ma ograniczoną odpowiedzialność.

 

Za rozliczanie tej spółki zaś odpowiada biuro rachunkowe Częstochowa. Spółki takie zakłada się oczywiście na bazie odpowiedniej umowy, którą łączy i zobowiązuje obie strony oraz oczywiście ustala zakres zobowiązań każdej z nich. Prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz rozliczeń takiej spółki zajmuje się zaś biuro rachunkowe Częstochowa..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zakładanie spółek komandytowych
Nick: