Dodany: 2011-12-08 14:50:39

Kary za niedopełnienie obowiązku podatkowegoNiezastosowanie się do przewidzianych w ordynacji podatkowej przepisów mówiących o terminach składania zeznania podatkowego takiego jak pity 2011 ursynów może spowodować dla każdego ociągającego się podatnika dotkliwe sankcje karno- skarbowe.

 

Celowe bądź niezamierzone uchylanie się od zapłacenia należnego podatku będzie za każdym razem rodzić przewidziane w prawie karno – skarbowym odsetki za zwłokę, mandat jak również grzywnę. A nie trudno się domyślić, że podatki nie zapłacone w terminie są bardzo dotkliwe o ile oczywiście nie wystąpi sytuacja niezależna od podatnika, który po prostu nie był w stanie złożyć deklaracji.

 

Wpływ na to może mieć bardzo wiele czynników. Za każdym razem kiedy pity 2011 ursynów nie będą mogły być złożone w terminie konieczne będzie poinformowanie o tym organu podatkowego jak również umotywowanie faktu nie wywiązania się z obligatoryjnego obowiązku podatkowego. Wynika z tego jednoznacznie, że nie każdy składający pity 2011 ursynów będzie mógł uniknąć kary za jego niedopatrzenie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Kary za niedopełnienie obowiązku podatkowego
Nick: